tết 2024 khuyến mãi

Điều khoản và điều kiện (Terms & Conditions)

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web thegioiloakeo.com.vn. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Sử Dụng Trang Web:

  • Khi bạn truy cập và sử dụng trang web thegioiloakeo.com.vn, bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định hiện hành. Bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc có thể gây hại cho chúng tôi hoặc người khác.

2. Thay Đổi Thông Tin:

  • Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi đăng ký hoặc thực hiện giao dịch trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do thông tin không chính xác hoặc không cập nhật.

3. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm việc không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

4. Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Mọi nội dung, hình ảnh, tên thương hiệu và tài liệu khác trên trang web này thuộc bản quyền và sở hữu trí tuệ của thegioiloakeo.com.vn hoặc các bên thứ ba. Bạn không có quyền sử dụng, sao chép hoặc tái sản xuất một phần hoặc toàn bộ nội dung trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

5. Mua Sắm và Thanh Toán:

  • Khi bạn mua sản phẩm từ chúng tôi, bạn đồng ý thanh toán giá trị đúng và đồng ý với các điều kiện thanh toán và vận chuyển theo Chính Sách Thanh Toán và Chính Sách Vận Chuyển của chúng tôi.

6. Chính Sách Đổi Trả:

  • Chúng tôi có một Chính Sách Đổi Trả riêng biệt, và bạn đồng ý với các quy định và điều kiện được quy định trong Chính Sách Đổi Trả của chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

8. Hủy Bỏ Tài Khoản:

  • Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện nào.

9. Liên Hệ Với Chúng Tôi:

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều Khoản và Điều Kiện, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được cung cấp trên trang web.

Việc sử dụng trang web thegioiloakeo.com.vn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện được nêu trên. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các quy định này trước khi tiến hành mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

zalo call